Pedro De Pacas aka Cheech from "Up in Smoke"
about 8 months ago —

Pedro De Pacas aka Cheech from "Up in Smoke"